Szukaj
Close this search box.

Fuzja klubów OSP Krzydlina Mała oraz AKS Krzydlina Mała

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub AKS Krzydlina Mała na mocy Uchwały nr 01/07/2023 z dnia 28.07.2023 roku nabywa wszelkie prawa do uczestnictwa w miejsce klubu OSP Krzydlina Mała w rozgrywkach klasy B oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu OSP Krzydlina Mała.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub OSP Krzydlina Mała zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

Uchwała klubu AKS Krzydlina Mała

Uchwała klubu OSP Krzydlina Mała

© 2021 DolZP