Szukaj
Close this search box.

Darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź

Instytucje, w tym kluby sportowe, mają szansę na uzyskanie darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź. Należy pamiętać, że projekt musi być zgodny z celami statutowymi Fundacji KGHM Polska Miedź, mieścić się w zakresie jednego z obszarów działalności Fundacji, tj. „Zdrowie i bezpieczeństwo”, „Nauka i edukacja”, „Sport i rekreacja” i „Kultura i tradycje” oraz być zgodny z zasadami przyznawania darowizn przez Fundację KGHM Polska Miedź.

Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź muszą poprawnie wypełnić wniosek zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie. Szczegółowe zasady przyznawania, udzielania darowizn dla instytucji oraz obowiązki obdarowanej instytucji określa „Regulamin przyznawania darowizn przez Fundację KGHM Polska Miedź”, dostępny na stronie internetowej Fundacji.

UWAGA! Fundacja na swojej stronie internetowej informuje, że przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z nowym Regulaminem przyznawania darowizn przez Fundację KGHM Polska Miedź. Z dniem 13.01.2023r. weszły bowiem w życie nowe zasady ubiegania się o darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź. Szczegóły na stronie internetowej Fundacji  www.fundacjakghm.pl

© 2021 DolZP