Szukaj
Close this search box.

Fuzja klubów KP Brzeg Dolny oraz ODRA Stary Dwór

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub Klub Sportowy Brzeg Dolny na mocy Uchwały nr 1/2018 z dnia 21.02.2018 roku staje się następcą prawnym klubu LZS Odra Stary Dwór i przejmuje odpowiedzialności za zobowiązania ww.

Klub „KP Brzeg Dolny Stary Dwór” będzie uczestniczył w rozgrywkach klasy Okręgowej.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub LZS Odra Stary Dwór zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

© 2021 DolZP