Szukaj
Close this search box.

Fuzja KS Zenit Międzybórz oraz Fundacja Zenit Międzybórz


Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub Fundacja Zenit Międzybórz na mocy Uchwały nr 01/01/2023 z dnia 01.07.2023 roku nabywa wszelkie prawa do uczestnictwa w miejsce klubu KS Zenit Międzybórz we wszystkich rozgrywkach staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu OSP Krzydlina Mała.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Uchwała dot. fuzji klubów KS Zenit Międzybórz oraz Fundacji Zenit Międzybórz

© 2021 DolZP