Szukaj
Close this search box.

Komunikat Komisji ds. Rozgrywek

Komisja ds. Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że 27 meczów z dnia 11.11.2021 r. w okręgu wrocławskim nie zostanie obsadzonych sędziami związkowymi. Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej § 16 pkt. 2,3,4 „Jeżeli sędziowie z jakichkolwiek powodów będą nieobecni, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia meczu. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. Jeżeli jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo prowadzenia meczu. Jeżeli zaproponowani kandydaci nie są sędziami związkowymi, o wyborze sędziego decyduje losowanie, przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn. W przypadku sędziowania meczu przez sędziego przygodnego nabiera on uprawnień sędziego meczu. Wszystkie kary indywidualne udzielone zawodnikom w czasie trwania meczu, po ich zakończeniu oraz wszystkie inne wydarzenia związane z zawodami sędzia ma obowiązek opisać w sprawozdaniu i dopilnować potwierdzenia przez kierowników obu drużyn.”

© 2021 DolZP