KURS SĘDZIOWSKI 2015

Plakat_A2_Sedziowie_2015_sm-page-001

Kurs 2015 zostanie przeprowadzony od stycznia do początku marca 2015 roku. A zatem, wiele osób, w tym wielu zawodników lub działaczy piłkarskich, korzystając z przerwy zimowej, bez przeszkód może przystąpić do tego kursu. Co więcej, zajęcia odbywać się będą w „blokach weekendowych”, a zatem pozbywamy się kolejnego problemu, jakim do tej pory był brak możliwości zwolnienia się z pracy lub uczelni w trakcie dni powszednich. 

szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: 

Kurs sędziowski 2015 – informacje

Formularz zgłoszeniowy – Kurs sędziowski 2015 (ZAŁĄCZNIK 1)

Oświadczenie o niekaralności (ZAŁĄCZNIK 2)

Uprawnienia sędziowskie dla zawodników

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej w związku z postulatami, zgłoszonymi na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków Dolnośląskiego ZPN w dniu 18.11.2014. dotyczącymi poprawy poziomu sędziowania informuje, że:

 

  1. Zawodnicy uprawnieni do gry w zespołach Państwa klubów mogą uzyskać od właściwych dolnośląskich kolegiów sędziów uprawnienie do prowadzenia meczów zespołów młodzieżowych.
  2. Osoby, o których mowa w pkt. I muszą spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

b) korzystać w pełni z praw publicznych,

c) rozegrać łącznie 30 meczów piłki nożnej w rozgrywkach Dolnośląskiego ZPN lub OZPN

d) złożyć do Kolegium Sędziów OZPN Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych lub Wrocław wniosek o umożliwienie wzięcia udziału w szkoleniu, w szczególności z zakresu przepisów gry w piłkę nożną i możliwości praktycznego ich stosowania.

e) odbyć krótkie szkolenie zakończone stosownym egzaminem.

 

  1. Egzamin, o którym mowa w pkt. II e) polega na sprawdzeniu znajomości przepisów gry w piłkę nożną i możliwości praktycznego ich stosowania w trakcie meczów piłkarskich i w miarę możliwości zostanie przeprowadzony na terenie powiatu, w którym znajduje się siedziba Państwa klubu.
  2. Po przeprowadzeniu egzaminu, o którym mowa w pkt. II e) zawodnik otrzyma dokument uprawniający go do prowadzenia meczów piłki nożnej zespołów młodzieżowych.

W załączeniu przesyłamy wniosek, o którym mowa w punkcie II d) oraz obowiązująca tabelę ekwiwalentów sędziowskich.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Dolnośląskim ZPN lub właściwym terytorialnie OZPNem.

Konferencja Akademia Piłkarska Grassroots 2014

Konferencja Akademia Piłkarska Grassroots 2014
27.11.2014 (czwartek) w Wałbrzychu.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
respektowany przy wydawaniu licencji trenerskich w Dol. ZPN!
bez żadnych opłat!

 W dniu 27.11.2014 r. (czwartek) w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu
odbędzie się organizowana przez PZPN i ZZPN konferencja metodyczno-szkoleniowa dla animatorów sportu, trenerów 
piłki nożnej i zainteresowanych nauczycieli w ramach inicjatyw UEFA – GRASSROOTS. Poruszana będzie tematyka 
nowoczesnego treningu dzieci i młodzieży.. Wykłady i zajęcia praktyczne poprowadzą trenerzy PZPN z młodzieżowych 
Reprezentacji Polski (m.in. Trener Marcin Dorna) oraz trenerzy z lokalnych klubów piłkarskich.

Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowea przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu

szczegółowe informacje znajdą Państwo >>>tutaj<<<

formularz rejestracyjny >>>tutaj<<<