Uwaga! Bilety na Finał Ligi Europy!

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że kluby zrzeszone w strukturach Dol. ZPN mają możliwość zakupu biletów na mecz finałowy Ligi Europy, który odbędzie się 27.05.2015r. na Stadionie Narodowy w Warszawie

Zamówienie należy złożyć do godziny 24.03.2015r. do godziny 15:00 – zamówienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer pesel (osób wybierających się na mecz) oraz numer kontaktowy. 

Dostępne są 3 kategorie biletów :

Kategoria 1 - 570pln

Kategoria 2 - 395pln

Kategoria 3 – 285pln

Złoszenie należy wysłać na adres e-mail: filip.debski@dolnoslaskizpn.pl

Ilość biletów jest ograniczona, o możliwości zakupu będzie decydowała kolejność zgłoszenia.  

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych Dol ZPN dot. procesu licencyjnego na sezon 2015/2016

Komisja ds. Licencji Klubowych Dol ZPN na podstawie zapisów Uchwały Zarządu PZPN nr II/27 z dnia 19 lutego 2015 „Przepisy licencyjne dla IV ligi i klas niższych” prezentuje kalendarz oraz ramy organizacyjne procesu licencyjnego na sezon 2015/2016:

 1. do dnia 30 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny, Komisja sporządza i publikuje dokumenty licencyjne, które muszą zawierać minimum przewidziane przez niniejsze przepisy: kryteria licencyjne, oświadczenia czy formularze do wypełnienia.
 2. Klub wypełnia przesłane dokumenty (formularze, oświadczenia itp.) i zwraca je Licencjodawcy najpóźniej w terminie:
 1. do dnia 15 maja – dotyczy klubów IV ligi i klasy Okręgowej,
 2. do dnia 31 maja – dotyczy klubów pozostałych klas,

roku, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny.

 1. jeśli dokumenty są kompletne i zostały dostarczone w terminie, są rejestrowane i przekazane do analizy członkom Komisji ds. Licencji Klubowych.
 2. jeżeli dokumenty są niekompletne Komisja wzywa Klub, do ich uzupełnienia, określając termin na ich uzupełnienie.
 3. po przeanalizowaniu dokumentów Klubu Komisja ds. Licencji Klubowych najpóźniej w terminie:

A) do dnia 31 maja – dotyczy klubów IV ligi i klasy Okręgowej, roku, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny:

 1. przyznaje licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klubowych;
 2. odmawia przyznania licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach klubowych,

i informuje Wnioskodawcę o podjętej decyzji.

B) do dnia 20 czerwca – dotyczy klubów pozostałych klas, roku, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny:

 1. przyznaje licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klubowych;
 2. odmawia przyznania licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach klubowych,

i informuje Klub o podjętej decyzji.

Przyznana licencja może ewentualnie zawierać: sankcje, nadzór, wyszczególnienie zagadnień, na które Klub musi zwrócić uwagę w przyszłości, i wyszczególnienie niezbędnych do spełnienia obowiązków oraz sposób ich wykonania.

 1. w przypadku odwołania od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych w sprawie odmowy przyznania licencji Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych odbywa posiedzenie i rozpatruje odwołanie Klubu co do zasady nie później niż w ciągu 5 dni od przekazania jej odwołania.

 

Apel Prezesa Andrzeja Padewskiego

Fair Play oznacza szacunek. Szacunek jest częścią piłki nożnej. Każdy uczestnik fenomenu, jakim jest gra w piłkę nożną ma takie same prawa, w tym prawo do bycia szanowanym.

Apelujemy o poszanowanie bez wyjątku wszystkich osób, wspólnie tworzących środowisko piłkarskie.

Bez przeciwników nie ma meczu. Pamiętajmy jednak aby chęć wygranej nie przesłoniła nam faktu, że rywale również są kolegami z boiska.

Sędziowie są  odpowiedzialni za utrzymanie dyscypliny i poszanowanie zasad Fair Play. Zawsze akceptujcie ich decyzje bez kłótni i pomagajcie im, aby umożliwić wszystkim uczestnikom czerpanie przyjemności z gry.

Działacze i osoby funkcyjne bezsprzecznie są elementem futbolu i z uwagi na ich poświęcenie oraz zaangażowanie muszą być odpowiednio traktowani.

Widzowie tworzą atmosferę gry. Przychodzą na stadiony i boiska zobaczyć uczciwą grę, ale powinni zachowywać się uczciwie także względem siebie.

Przed rundą wiosenną sezonu 2014/15 życzę więc wszystkim uczestnikom rozgrywek piłkarskich Dolnośląskiego ZPN przede wszystkim wzajemnego szacunku.