Czas gry zawodników kat. B1/B2

"Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w 2 zawodach swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry. "

A wiec junior młodszy zgłoszony rownież do rozgrywek juniora starszego jeżeli nie zagrał w tym samym terminie ani jednej minuty w rozgrywkach juniora młodszego moze rozegrać w rozgrywkach juniora starszego 90minut bez podważenia czasu gry odpowiadającemu rozgrywkom juniora młodszego.