Program Sport dla Wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty nabór ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości:  70 000 000 […]

Program Klub – edycja 2023

1 marca ruszyła kolejna edycja Rządowego Programu KLUB. Uczestnikami programy mogą być kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Zachęcamy do uczestnictwa w programie wszystkie kluby Dolnośląskiego ZPN, spełniające kryteria Programu. Podstawowe warunki uczestnictwa dla klubów:– prowadzenie zarejestrowanej […]