Szukaj
Close this search box.

Fuzja LKS Brożec oraz FMS Strzelin

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub FMS Strzelin na mocy Uchwały nr 01/01/2021 z dnia 07.01.2021 roku nabywa wszelkie prawa do uczestnictwa w miejsce klubu LKS Brożec w rozgrywkach klasy “A” gr. IV strefy wrocławskiej oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu LKS Brożec.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub LKS Brożec zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

Uchwała klubu FMS Strzelin i LKS Brożec.

© 2021 DolZP